ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس حساب(کد شغل104)

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس حساب(کد شغل۱۰۴)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),   سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),   سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),   سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون ...

ادامه مطلب »