ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس3(کد شغل103)

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس۳(کد شغل۱۰۳)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),   سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),   سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),   سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون ...

ادامه مطلب »