ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(دبیری هنر)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دبیری شیمی کدشغل۳۰۴۱)

    شیمی فیزیک ۱ ۴۲۰ سوال + پاسخنامه شیمی فیزیک ۲ ۴۶۰ سوال + پاسخنامه  شیمی  معدنی۱  ۴۹۵ سوال + پاسخنامه شیمی  معدنی۲ ۱۰۰ سوال + پاسخنامه شیمی آلی ۱ ۶۶۵ سوال + پاسخنامه شیمی آلی۲ ۵۵۵ سوال + پاسخنامه شیمی آلی۳ ۴۳۵ سوال + پاسخنامه شیمی آلی وطیف سنجی۲۹۴ سوال + پاسخنامه شیمی تجزیه ۱ ۳۱۵ سوال + ...

ادامه مطلب »