ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(دبیری هنر)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دبیر معارف اسلامی کدشغل۳۰۴۵)

اندیشه اسلامی یک۳۰۰ سوال + پاسخنامه اندیشه اسلامی دو۳۰۰ سوال + پاسخنامه آیین زندگی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه یک ۳۰۰ سوال+پاسخنامه  شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه دو۱۵۰ سوال+پاسخنامه  شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه سه ۲۷۰ سوال+پاسخنامه علوم وتفسیر قرآن یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه علوم و تفسیر قرآن ...

ادامه مطلب »