ارشیو برچسب : سوالات استخدامی 97وزارت نیرو  ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻓﺰار کد شغل3448

سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  ﮐﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار کد شغل۳۴۴۸

سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  ﮐﺎرﺷﻨﺎس  سخت اﻓﺰار کد شغل۳۴۴۸ سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود ۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب ۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب ۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ ...

ادامه مطلب »