نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳ﻫﻨﺮآﻣﻮز (اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت)کدشغل۲۵۷۸)

تأسیسات بهداشتی و کارگاه ۱۲۰ سوال با جواب تأسیسات حرارتی و کارگاه ۳۵۰ سوال با جواب تأسیسات برودتی و کارگاه ۴۰۰ سوال با جواب رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات ۳۰۰ سوال با جواب برق تاسیسات۴۵ سوال با جواب   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات ...

ادامه مطلب »