نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز انیمیشن کدشغل۲۵۹۹)

ﺣﺮﮐﺖﺳﺎزي  ۲۰۰ سوال با جواب ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ۲۰۰ سوال با جواب ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  ۱۵۰ سوال با جواب کارگردانی انیمیشن  ۲۰۰ سوال با جواب طراحی ۱۵۰ سوال با جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ,سوالات عمومی استخدامی آموزش ...

ادامه مطلب »