نمونه سوالات استخدامی (PLC)و اتوماسیون

a26 و اتوماسیون (PLC )ت ۱۵۰۰سوال با جواب

 

1950 تومان – خرید

 

جهت دانلود سایر سوالات استخدامی بر اساس درس و رشته کلیک کنید

bai

bai