نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی کارگاه گرافیک(خط در گرافیک،چاپ دستی)

a50کارگاه گرافیک(خط در گرافیک،چاپ دستی ۲۰۰ سوال + پاسخ نامه 

1900 تومان – خرید

 

جهت دانلود سایر سوالات استخدامی بر اساس درس و رشته کلیک کنید

Related posts