نمونه سوالات استخدامی مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت ۳۱۵سوال + پاسخنامه

۹-نمونه سوالات استخدامی مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت ۳۱۵سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

جهت دانلود سایر سوالات استخدامی بر اساس درس و رشته کلیک کنید

bai

bai