نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران (قراردادی)(عمومی)

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران (قراردادی)

سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران

نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران

  • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات استخدامی  تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و نمونه سوالات استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو (چندین دوره)
– نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه(چندین دوره)

 – نمونه سوالات استخدامی بهورزی +پرستاری+مامایی

–نمونه سوالات استخدامی  دانشگاه فرهنگیان
– نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور
–نمونه سوالات استخدامی  شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
–نمونه سوالات استخدامی بانک ها
–نمونه سوالات استخدامی  سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی راه آهن(چندین دوره)

–نمونه سوالات استخدامی  تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی =  مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

RIAL 35,000 – خریدسوالات مصاحبه علوم پزشکی ۹۸ مازندران :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران احکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران  آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

RIAL 38,000 – خریدسوالات بدو خدمت (بدو استخدام) علوم پزشکی ۹۸ مازندران  :

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران 

RIAL 37,000 – خریدسوالات روانشناختی استخدامی  علوم پزشکی ۹۸ مازندران  (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران

RIAL 37,000 – خرید

 
سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران  رشته حقوق کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۸ مازندران رشته های علوم پایه کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

مشخصات فایلها

جواب) ۶٫ ن سوالات مصاحبه استخدامی ,سوالات مصاحبه استخدامی بهمراه جواب  ,سوالات مصاحبه استخدامی بهمراه ...