نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت )

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸

نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸

  • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات استخدامی  تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و نمونه سوالات استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو (چندین دوره)
– نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه(چندین دوره)

 – نمونه سوالات استخدامی بهورزی +پرستاری+مامایی

–نمونه سوالات استخدامی  دانشگاه فرهنگیان
– نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور
–نمونه سوالات استخدامی  شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
–نمونه سوالات استخدامی بانک ها
–نمونه سوالات استخدامی  سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی راه آهن(چندین دوره)

–نمونه سوالات استخدامی  تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی =  مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

3500 تومان – خریدسوالات مصاحبه علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ احکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸  آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

3800 تومان – خریدسوالات بدو خدمت (بدو استخدام) علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸  :

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ 

3700 تومان – خریدسوالات روانشناختی استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸  (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸

3700 تومان – خرید

 
سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸  رشته حقوق کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ رشته های علوم پایه کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ دسته علوم اجتماعی و جغرافیا کلیک کنید

Related posts