نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه (علوم اقتصادی)

نمونه سوالات استخدامی سال ۹۸ بانک رفاه (علوم اقتصادی)

نمونه سوالات استخدامی سال ۹۸ بانک رفاه (علوم اقتصادی)

 

نمونه سوالات استخدامی سال ۹۸ بانک رفاه عنوان ”  اقتصاد خرد و كلان  ۵۸۰ سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی سال ۹۸ بانک رفاه عنوان ”  اقتصاد کلان  ۳۶۰ سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

۲ـ نمونه سوالات استخدامی سال ۹۸ بانک رفاه عنوان ”  اقتصاد پول و بانكداري ۶۰۰  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت 

۳ـ نمونه سوالات استخدامی سال ۹۸ بانک رفاه عنوان ”  آمار و اقتصادسنجي   ۵۰۰ سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت 

۴ـنمونه سوالات استخدامی سال ۹۸ بانک رفاه عنوان ”   تجارت الكترونيكي   ۵۰۰  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت 

۵ـ نمونه سوالات استخدامی سال ۹۸ بانک رفاه عنوان ”  اقتصاد اسلامي  ۲۰۰ سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت 

سوالات عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

3800 تومان – خرید

Related posts