نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی – عمران(كد شغل ۱۰۷)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس شامل مکانیک جامدات ۳۲سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مقاومت مصالح۱  ۱۱۳ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مقاومت مصالح۲   ۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحلیل سازهها۱  ۴۶ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحلیل سازهها۲  ۲۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مکانیک خاک و پی ۱۲۴ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مکانیک سیالات و هیدرولیک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات طراحی سازههاي فلزي و بتنی ۵۶ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مهندسی زلزله ۱۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

جهت دانلود سایرسوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات کلیک کنید

جهت دانلود سایرسوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات کلیک کنید

 

 

 

 

 

 
 

برای اینکه مرتبط‌ترین نتایج را ببینید، برخی از شبیه‌ترین نتایج به ۶۴ مورد نشان داده شده را حذف کرده‌ایم.
اگر بخواهید می‌توانید جستجو را با لحاظ کردن نتایج حذف شده دوباره انجام دهید.

جستجوهای مربوط به نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ کارشناسی فنی – عمران

استخدام وزارت نیرو ۹۷

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صنعت و معدن

سازمان سنجش استخدام بانک

استخدام بانک صنعت و معدن

اخرین اخبار استخدام

استخدام سازمان بهزیستی۹۶

اي استخدام ماليات

سوالات استخدامی امور مالیاتی

 
 

Related posts