نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی – حقوق محیط زیست( كد شغل ۱۰۶)

 
 

برای اینکه مرتبط‌ترین نتایج را ببینید، برخی از شبیه‌ترین نتایج به ۵۸ مورد نشان داده شده را حذف کرده‌ایم.
اگر بخواهید می‌توانید جستجو را با لحاظ کردن نتایج حذف شده دوباره انجام دهید.

 
 

Related posts