نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی

بهترین و اصیل ترین نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۸

سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۸

نمونه سوالات استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸

  • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات استخدامی  تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و نمونه سوالات استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو (چندین دوره)
– نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه(چندین دوره)

 – نمونه سوالات استخدامی بهورزی +پرستاری+مامایی

–نمونه سوالات استخدامی  دانشگاه فرهنگیان
– نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور
–نمونه سوالات استخدامی  شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
–نمونه سوالات استخدامی بانک ها
–نمونه سوالات استخدامی  سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی راه آهن(چندین دوره)

–نمونه سوالات استخدامی  تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی =  مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

3500 تومان – خریدسوالات مصاحبه دستگاههای اجرایی ۹۸ :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ احکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸  آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸ آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

3800 تومان – خریدسوالات بدو خدمت (بدو استخدام) دستگاههای اجرایی ۹۸  :

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۸ 

3700 تومان – خریدسوالات روانشناختی استخدامی  دستگاههای اجرایی ۹۸  (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۸

3700 تومان – خرید

 
سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۸ رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید

سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۸  رشته حقوق کلیک کنید

سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۸ رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید

سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۸ دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید

سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۸ رشته های علوم پایه کلیک کنید

Related posts