نمونه سوالات استخدامی ترسیم فنی

a32ترسیم فنی  ۲۰۰ سوال با جواب

1900 تومان – خرید

 

جهت دانلود سایر سوالات استخدامی بر اساس درس و رشته کلیک کنید