نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز صنایع فلزی کدشغل۲۵۹۵)

ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺎ ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﮐﺎرﮔﺎه۵۰۰ سوال + پاسخنامه

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﮐﺎرﮔﺎه ۴۰۰ سوال با پاسخنامه+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه

اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ۱۱۵ سوال + پاسخنامه

مقاومت مصالح۱۱۳ سوال + پاسخنامه

ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد۱۲۰ سوال + پاسخنامه

رﺳﻢ ﻓﻨﯽ۳۰۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶

دروس عمومی شامل :  

  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان انگلیسی عمومی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش هوش و توانمندیهای عمومی
  • جهت دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیک کنید

Related posts