نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز طراحی و دوخت کدشغل۳۲۵۰)