نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز (استادكار طراحي و دوخت)۹۵کدشغل۲۵۸۲)