نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز (استادكار طراحي و دوخت)۹۵کدشغل۲۵۸۲)

 

Related posts