نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پویانما)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پویانما)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پویانما)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

هنر 

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی مبانی هنرهای تجسمی۳۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی گرافیک و مبانی تصویرسازی۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی خلاقیت تصویری تجسمی ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی خط در گرافیک۲۰۰ سوال + پاسخ نامه 

سوالات استخدامیرشته های نقاشی و هنر۵۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی درک عمومی ریاضی و فیزیک   ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی خلاقیت نمایشی ۲۰۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts