سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (بازیگر)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (بازیگر)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (بازیگر)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

هنر 

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی مبانی هنرهای تجسمی ۳۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی خلاقیت تصویری تجسمی ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی درک عمومی ریاضی و فیزیک   ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی خلاقیت نمایشی ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی بیان بدنی۱۹۲ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیوه نمایش ایرانی  ۲۰۰سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...