سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور شغلی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور شغلی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور شغلی)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات 

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل ۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مشاوره ی مسیر شغلی با رویکرد کل نگر

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ...