نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور تحصیلی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور تحصیلی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور تحصیلی)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات 

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی روشهای ایجاد انگیزه ی تحصیلی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دائره المعارف مشاوره تحصیلی۳۰۰ سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی۲۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روشهای مطالعه۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی برنامه ریزی درسی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts