نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی ورزش و آمادگی جسمانی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی ورزش و آمادگی جسمانی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی ورزش و آمادگی جسمانی)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات 

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی کتاب آموزشی آمادگی جسمانی۱۹۲ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  آمادگی جسمانی۲۱۶ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

Related posts