نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تکنسین فیزیوتراپی )

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تکنسین فیزیوتراپی )

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تکنسین فیزیوتراپی )

سوالات استخدامی دانش عمومی  

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

 سوالات استخدامی فیزیولوژی پزشکی۷ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی زیست شناسی سلولی۱۴۰ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی رده بندی جانوری۱۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی جانور شناسی یک۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی جانور شناسی دو ۲۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی بیوشیمی۳۳۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts