نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم دینی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم دینی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم دینی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ادبیات

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی زبان فارسی۱  ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان فارسی۲۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی علم دینی؛ دیدگاهها و ملاحظات ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سیری در ادیان جهان ۹۰ سوال + پاسخنامه

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts