نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (امدادگر)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (امدادگر)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (امدادگر)

سوالات استخدامی دانش عمومی  

زیست

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

 سوالات استخدامی احیای قلبی ریوی- سوال۱۵۰ عدد با جواب

سوالات استخدامی آناتومی – ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیولوژی-۱۲۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی کمکهای اولیه و مراقبتهای پزشکی- ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts