نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی عمران – آب)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی عمران – آب)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی عمران – آب)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی معادلات دیفرانسیل ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مقاومت مصالح ۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تحلیل سازه یک ۴۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تحلیل سازه دو۲۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مکانیک خاک ۳۲ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مهندسی پی ۱۲۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مکانیک سیالات ۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هیدرولیک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سازه های فولادی۱ ۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سازه های فولادی۲ ۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سازه های بتنی۱ ۲۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سازه های بتنی۲  ۱۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی راه سازی ۱۱۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روسازي ۱۳ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts