نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور ایمنی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور ایمنی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور ایمنی)

سوالات استخدامی دانش عمومی  

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی مهندسی محیط زیست جلد۱و ۲- ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  حرارت محیط کار_۳۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی مبانی بهداشت حرفه ای_۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی کلیات بهداشت حرفه ای _۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مهندسی ایمنی_۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامیبهداشت کار_۲۰۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آشنایی با فیزیک بهداشت_۲۹سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی صدا و ارتعاش _۴۸سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  سم شناسی-۱۵۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts