نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی رباتیک)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی رباتیک)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی رباتیک)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی معادلات دیفرانسیل ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی مهندسی۱  ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی مهندسی۲ ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی طراحی الگوریتم ۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدار منطقی ۲۶۰ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی معماري کامپیوتر ۱۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سیستم عامل ۴۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری ۳۶۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش مصنوعی ۳۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدار الکتریکی ۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی سیگنال ها و سیستم ها ۱۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی کامپایلر ۲۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی پایگاه داده ۴۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی الکترونیک دیجیتال ۱۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی VLSI ب۲۰۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts