سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم زیست – علوم سلولی مولکولی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم زیست – علوم سلولی مولکولی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم زیست – علوم سلولی مولکولی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

زیست

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی۲۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زیست شناسی عمومی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی میکروب شناسی۴۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زیست شناسی سلولی و مولکولی۱۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ژنتیک و ژنومیک ۳۰۵ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال۱۳۹۸( آزمون داوطلبان دانشگاهی)

سوالات استخدامی * نمونه سوالات استخدامی  * درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید ...