سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم تربیتی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم تربیتی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم تربیتی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ادبیات

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روانشناسی تربیتی۱۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روشها و فنون تدریس ۱۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی۳۰ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...