سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس جامعه شناسی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس جامعه شناسی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس جامعه شناسی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ادبیات 

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی زبان عمومی  ۹۰ سوال + پاسخنامه

 زبان تخصصی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

مکاتب و نظریه هاي جامعه شناسی یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

مکاتب و نظریه هاي جامعه شناسی دو۳۸۰ سوال + پاسخنامه

جامعه شناسی نظري ۸۸۹ سوال + پاسخنامه

مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال۱۳۹۸( آزمون داوطلبان دانشگاهی)

سوالات استخدامی * نمونه سوالات استخدامی  * درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید ...