نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر پروژه فناوری اطلاعات)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر پروژه فناوری اطلاعات)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر پروژه فناوری اطلاعات)

 

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی سیستم عامل۴۵۷ سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی انتقال داده ۳۳۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رمزنگاری۱۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی استاندارد مدیریت پروژه۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  اصول پایگاه داده ۴۵۴ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts