سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس پایگاه داده)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس پایگاه داده)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس پایگاه داده)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

ادبیات 

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی پایگاه داده ها۱۳۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول پایگاه داده ۴۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی کار با Oracle,MySQL,Microsoft SQL Server

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال۱۳۹۸( آزمون داوطلبان دانشگاهی)

سوالات استخدامی * نمونه سوالات استخدامی  * درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید ...