نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (طراح نرم افزار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (طراح نرم افزار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (طراح نرم افزار)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی  Photoshop

سوالات استخدامی زبانCط ۱۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی  مبانی رایانه ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  ساختمان داده ها ۳۳۱ سوال + پاسخنامه

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

Related posts