نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (طراح تجربه و رابط کاربری)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (طراح رابط و تجربه کاربری)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (طراح رابط و تجربه کاربری)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

هنر 

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی کار با Photoshop

سوالات استخدامی کار با corell

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts