سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تحلیل گر داده)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تحلیل گر داده)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تحلیل گر داده)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی الگوریتم ها۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ساختمان داده۳۳۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی پایگاه داده ها ۴۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی python

سوالات استخدامی زبان  R

سوالات استخدامی کار با متلب ۴۰۰ سوال با جواب

 

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال۱۳۹۸( آزمون داوطلبان دانشگاهی)

سوالات استخدامی * نمونه سوالات استخدامی  * درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید ...