نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (عکاس)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (عکاس)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (عکاس)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

هنر 

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی گرافیک  ۲۰۰ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی تاریخ هنر ایران۱  ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تاریخ هنر ایران۲  ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آشنایی با بناهای تاریخی۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  نقشه کشی معماری ۱۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  سیر هنر در تاریخ  ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی درک عمومی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی مبانی هنرهای تجسمی۳۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی گرافیک و مبانی تصویرسازی۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی خلاقیت تصویری تجسمی ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی خط در گرافیک۲۰۰ سوال + پاسخ نامه 

سوالات استخدامی رشته های نقاشی و هنر۵۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی درک عمومی ریاضی و فیزیک   ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی ترکیب بندی در عکاسی۴۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی  رنگ در عکاسی ۱۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts