نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور بیمه ای

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور بیمه ای )کد ۱۲۴ )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷  اصول و تئوریهای مدیریت ۵۰۰ سوال با پاسخ

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ رفتار سازمانی  ۴۵۰ سوال با پاسخ

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ منابع انسانی ۴۶۰ سوال با پاسخ

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ حقوق بیمه ۲۵۰ سوال با پاسخ

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی  ۳۰۰ سوال با پاسخ

 

بهمراه  سوالات عمومی زیر (رایگان) :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو (چندین دوره)
– شرکت نفت(چندین دوره)

– قوه قضاییه(چندین دوره)

 – بهورزی +پرستاری+مامایی

– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– راه آهن(چندین دوره)

– تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومي:
۱ – نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی  ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

به همراه سوالات :

نمونه سوالات مربوط به آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است که شامل ۲۷۱ نمونه سوال عمومی و اختصاصی می باشد. فهرست سوالات این مجموعه در ادامه آمده است.

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۴ :

 • ربان انگلیسی عمومی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • معارف اسلامی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۳ :

 • ریاضی و آمار مقدماتی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • معارف اسلامی
 • زبان انگلیسی عمومی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی (اطلاعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مبانی اجتماعی)
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • مجموعه دروس تخصصی (اصول و تئوری های مدیریت – رفتار سازمانی و منابع انسانی – حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تامین اجتماعی)

 

3850 تومان – خرید

سوالات مصاحبه سازمان تامین اجتماعی :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی احکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

3800 تومان – خریدسوالات بدو خدمت (بدو استخدام):

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی سازمان تامین اجتماعی

3700 تومان – خرید


سوالات روانشناختی استخدامی سازمان تامین اجتماعی(روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی

3700 تومان – خرید

  جهت دانلود سایر رشته محل ها سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷  کلیک کنید 

جهت دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی سالهای قبل  کلیک کنید 

 

 Related posts