سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ كارشناس اموراداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ كارشناس امور اداری 

نمونه سوالات بخش اول (سوالات تخصصی ) شامل :

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی روش تحقیق آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی اصول مدیریت ۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی مدیریترفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی حقوق اداری یک ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی حقوق اداری دو۲۲۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی حقوق اداری سه۳۹۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی  قانون کار، قانون تامین اجتماعی ۴۰ سوال + پاسخنامه

 

به همراه سوالات عمومی زیر :

مواد آزمون عبارتند از:
آزمون عمومي :
۱- سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس ریاضیات و آمار مقدماتی

۲-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس زبان انگلیسی

۳-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس زبان و ادبیات فارسی

۴سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس آشنایی مقدماتی با رایانه

۵-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس معارف اسلامی

۶-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس شناخت تامین اجتماعی

۷-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس اطلاعات عمومی

۸سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس استعداد و هوش

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی

بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش
 • آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی
 • وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی
 • تامین اجتماعی
 • وزارت نیرو
 • و کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار میشود

۱- سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

فرمت فایل:

ZIP-PDF

وضعیت پاسخنامه :  

دارد – تستی  و تشریحی

وضعیت نمونه سوالات :

  اصل و عین نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی چند سال اخیر

دروس :  

 • ,فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )

 • ,ریاضی و آمار مقدماتی

 • ,زبان و ادبیات فارسی

 • ,معارف اسلامی

 • ,زبان انگلیسی عمومی

 • ,اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 • ,هوش و توانمندیهای عمومی

 نام و سال برگزاری  آزمون

 نام و سال برگزاری  آزمون

 نام و سال برگزاری  آزمون

 • ,سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ 

 •  

,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی سال ۹۳و۹۴ و۹۵و۹۶

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت نیرو ۹۶ 

 • ,سوالات عمومی استخدامی قوه قضاییه ۹۶

 • ,عین سوالات عمومی استخدامی تامین اجتماعی سالهای ۹۳ و ۹۴

 • ,سوالات عمومی استخدامی دستیاران ستادی ۹۴

,سوالات عمومی استخدامی دیوان محاسبات۹۴

 
     
     
     

 بهمراه سوالات زیر جهت افزایش توانمندی و انجام پیش آزمون :

   ۵۵۰ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه(رایگان),

   ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه(رایگان),

  ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه(رایگان),

  ۶۱۵ سوال استخدامی کامپیوتر و ICDL  همراه با پاسخنامه(رایگان),

  ۳۰۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه(رایگان),

   ۷۰۰ سوال استخدامی مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی با پاسخنامه(رایگان),

  ۶۰۰ سوال استخدامی آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه(رایگان),

3900 تومان – خرید

جهت دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی +تخصصی و عمومی کلیک کنید

 

 

 

 

 

bai

bai