نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات آزمون توجیهی بدو خدمت علوم پزشکی (وزارت بهداشت )با پاسخنامه

  • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات استخدامی  تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و نمونه سوالات استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو (چندین دوره)
– نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه(چندین دوره)

 – نمونه سوالات استخدامی بهورزی +پرستاری+مامایی

–نمونه سوالات استخدامی  دانشگاه فرهنگیان
– نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور
–نمونه سوالات استخدامی  شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
–نمونه سوالات استخدامی بانک ها
–نمونه سوالات استخدامی  سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی راه آهن(چندین دوره)

–نمونه سوالات استخدامی  تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی =  مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

19900 تومان – خریدسوالات مصاحبه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) احکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت)  آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت) آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

3800 تومان – خریدسوالات بدو خدمت (بدو استخدام) علوم پزشکی (وزارت بهداشت)  :

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت) 

19900 تومان – خریدسوالات روانشناختی استخدامی  علوم پزشکی (وزارت بهداشت)  (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت)

3700 تومان – خرید

 
سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت) رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت)  رشته حقوق کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت) رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت) دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت) رشته های علوم پایه کلیک کنید

سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت) دسته علوم اجتماعی و جغرافیا کلیک کنید

Related posts