نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

آگهی استخدام شركت هرم پی سازه غرب +سوالات مربوطه

شركت هرم پی سازه غرب به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در تعدادی از شهرستانهای استان ایلام (مطابق اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاری اقدام به جذب نیروی انسانی در مشاغل سیمبان و راننده بالابر جمعاً به تعداد ۱۴ نفر واجد شرایط در چارچوب قانون كار و از طریق برگزاری آزمون كتبی، آمادگی جسمانی ، مصاحبه و گزینش به كار گیری می نماید.
> شرایط عمومی متقاضیان

۱٫۱٫ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۱٫۲٫ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱٫۳٫ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱٫۴٫ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
۱٫۵٫ نداشتن سابقه محكومیت جزایی مؤثر
> شرایط اختصاصی

۲٫۱٫ شرایط تحصیلی
داشتن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع، رشته و گرایش اعلام شده در جدول شماره یک

الف- داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند كه رشته، گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل دفترچه راهنمای ثبت نام مطابقت داشته باشد و عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد. در غیر این صورت حذف خواهند شد.
ب- ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، كارت پایان خدمت و سن داوطلبان، زمان برگزاری آزمون در مورخ ۹۷/۱۰/۰۷ می باشد(ملاك فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد).
أ. در هر یک از رشته های شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول شماره یک) صرفاً فارغ التحصیلان همان مقطع و رشته و گرایش عنوان شده می توانند شركت كنند و پذیرش دیگر رشته های غیر مرتبط امكانپذیر نمی باشد. در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.
ب.پذیرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذكر شده در هنگام ثبت نام صـورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
۲٫۲٫ شرایط نظام وظیفه: انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم(دارندگان معافیت پزشكی مجاز به شركت در آزمون نمی باشند)
۲٫۳٫ ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد: شامل جانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء و جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان آزادگانی كه حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند.
۲٫۴٫ ایثارگران سهمیه ۵ درصد: شامل رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان آزادگان كمتر از یک سال اسارت می باشد.

۲٫۵٫ شرایط سنی
 داشتن شرایط سنی حداكثر ۳۲ سال تمام (متولدین بعد از تاریخ ۶۵/۱۰/۰۷)
ب. ملاک محاسبه حداكثر سن تاریخ آزمون (۹۷/۱۰/۰۷) می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند كه به جزء مـوارد عنوان شده ذیل، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداكثر سن مقرر تجاوز نماید. لازم به ذكر است موارد زیر با ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداكثر سن افزوده می شود.
-مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه به حداكثر سن مقرر در آگهی اضافه میشود.
-سابقه كار حداكثر به مدت ۵ سال (۶۰ ماه) مشروط به ارائه تاییدیه از سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمانهای بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه مشروط بر این كه حداكثر سن از ۳۵ سال تجاوز نكند .
ج. در هر صورت حداكثر سن از ۳۵ سال تجاوز نخواهد كرد.
۲٫۶٫ بومی بودن
۲٫۷٫ داوطلبان ترجیحاً بومی شهرستان مورد تقاضا باشند.
لذا داوطلبانی كه دارای یكی از ویژگیهای ذیل باشند بومی شهرستان می باشند:
الف. همسر و فرزندان كاركنان رسمی، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) كه شهرستان یا بخش محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یكی باشد.
ب. شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یكی باشد.
ج. داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (دبیرستان یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد تقاضا طی كرده باشد.
د. داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
ه. پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
تذكر ۲ : مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات كشوری اعلام شده توسط وزارت كشور در زمان ثبت نام می باشد.

ضریب بومی شهرستان بومی استان
۱٫۵ ۱

> سایر شرایط

۳٫۱٫ كارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل كلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد. در صورت عدم ارائه كارت، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان اعتبار قابل قبول بوده و متقاضی مكلف است پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه كارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی اقدام نماید.
۳٫۲٫ داوطلبان پذیرفته شده در رشته سیمبان و راننده بالابر پس از قبولی در مصاحبه مكلف به گذراندن دوره فن ورز شبكه های هوایی مورد تایید وزارت نیرو از موسسه آموزش عالی علمی-كاربردی صنعت آب و برق یا سازمان فنی و حرفه ای میباشند.
شركت هرم پی سازه غربشركت هرم پی سازه غربشركت هرم پی سازه غربدارندگان گواهینامه فوق از گذراندن دوره معاف میباشند.
شركت هرم پی سازه غربشركت هرم پی سازه غربشركت هرم پی سازه غربداوطلبان رشته راننده بالابر دارای گواهینامه معتبر حداقل پایه ۲ داشته باشند.
۳٫۳٫ انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداكثر به میزان ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی كه حد نصاب نمره آزمون تعیین شده را كسب نموده اند، به ترتیب بالاترین مجموع نمرات آزمون با لحاظ ضریب بومی بودن انجام خواهد شد.
۳٫۴٫ داوطلبان پذیرفته شده در رشته سیمبان و راننده بالابر باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف: برخورداری از سلامت جسمانی، قدرت تحرك و چابكی و توانایی انجام وظایف محوله و نداشتن بیماری های خاص یا تصادفی كه منجر به استفاده از پلاتین در بدن باشد
ب: داشتن حداقل ۱۷۰ سانتی متر قد و وزن متناسب
ج: بالا بودن قدرت بینایی طبیعی و عدم استفاده از عینک
د: عدم ضعف در شنوایی
ه. در صورتی كه داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط مندرج در آگهی، در آزمون شركت نماید از ادامه اشتغال وی در هر مرحله حتی پس از عقد قرارداد ممانعت به عمل خواهد آمد.
۳٫۵٫ انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل آمادگی جسمانی، مصاحبه و گزینش میسر میباشد. ضمناً اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تایید مراجع ذیصلاح از طریق سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۳٫۶٫ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی به عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت بكارگیری، قرارداد وی لغو و بلا اثر میگردد.
۳٫۷٫ پذیرفته شدن كلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیكی مورد نیاز برای مشاغل مربوطه میباشد.

> مراحل ثبت نام

۴٫۱٫ داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می بایست از روز شنبه مورخ ۹۷/۹/۰۳ تا پایان روز جمعه مورخ ۹۷/۰۹/۲۶ به سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
۴٫۲٫ داوطلبان میبایست مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ به حروف (چهارصد و پنجاه هزار) ریال را به عنوان هزینه شركت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارتهای بانكی عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند داشتن رمز دوم و كد CVV2 اقدام نمایند.
هشدار: چون وجه واریزی قابل استرداد نمی باشد از داوطلبان گرامی درخواست می گردد قبلاً دفترچه آزمون را به دقت مطالعه نمایند و در صورت نداشتن شرایط از واریز وجه خودداری نمایند.
۴٫۳٫ پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مكان برگـزاری آزمـون از طریق سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.
۴٫۴٫ ثبت نام در روزهای اولیه و قبل از روزهای پایان مهلت، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موكول نشود.
۴٫۵٫ ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی كاغذ) و كارت ملی هنگام ورود به حوزه امتحانی الزامی است در غیر این صورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.
تذكر: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در كلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون اطلاع رسانی لازم از طریق پایگاه اینترنتی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.

> زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت كارت شركت در آزمون

كارت شركت در آزمون از روز یكشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲ تا پایان روز چهارشنبه ۹۷/۱۰/۵ برروی سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب قابل دریافت می باشد. آزمون در روز جمعه مورخ ۹۷/۱۰/۰۷ در شهر ایلام برگزار خواهد شد.
ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی كارت شركت در آزمون درج گردیده است و از طریق پایـگاه اینترنتی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب اطلاع رسانی می گردد.

> نحوه اعلام نتیجه

۶٫۱٫ اعلام لیست اولیه ۲ برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک
۶٫۲٫ اعلام تاریخ و زمان مصاحبه و تست آمادگی جسمانی به داوطلبان
۶٫۳٫ معرفی به گزینش (نفرات برتر): پس از برگزاری مصاحبه و آمادگی جسمانی، براساس مجموعه نمره كل نهایی خواهد بود.
۴٫۶٫ در صورت حذف داوطلبین ۲ برابر ظرفیت در مراحل ۶٫۳ الی ۶٫۴ اسامی جایگزین به ترتیب از بین دارندگان بالاترین نمره در آزمون اعلام خواهد شد.

> سایر موارد

۷٫۱٫ قبولی در آزمون به منزله بكارگیری قطعی نمی باشد بلكه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه و آمادگی جسمانی، گزینش، مـعاینات پزشكی، گواهی سلامت و اخذ عدم سوء پیشینه از مراكز ذیصلاح نیز الزامی می باشد.
۷٫۲٫ پذیرفته شدگان نهایی بعد از بكارگیری می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به كار در هر یک از شهرستانها و بخشهای استان حوزه فعالیت شركت برابر قرارداد را داشته باشند.
۷٫۳٫ پذیرفته شدگان این آزمون برای همكاری با شركت هرم پی سازه غرب و در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون كار انتخاب می شوند.
۷٫۴٫ دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذكور در آگهی و همچنین مدارک تحصیلی معادل حق شركت در آزمون را ندارند. بدیهی است عقد قرارداد با پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی می باشد.
۷٫۵٫ با توجه به اینكه مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی توسط نماینده مجری آزمون و نماینده شركت بررسی خواهد شد لذا در صورتی كه مدارک داوطلبان به ویژه بومی بودن و سابقه اشتغال غیر رسمی برای محاسبه حداكثر سن، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضا نامه ثبت نام باشد، هیچگونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نشده و در هر مرحله از آزمون شامل اعلام نتیجه اولیه، مصاحبه، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از سایر فرآیند جذب حذف شده و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.
۷٫۶٫ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده است و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مرحله بـعدی محروم گردیده و در صورت عقد قرارداد، قرارداد لغو و بلا اثر میشود.

داوطلبان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر صرفا با شماره تلفن ۰۸۳۳۸۲۳۶۴۸۶ تماس حاصل فرمایند

جدول شماره ۱: جدول شغل محل های امتحانی
ردیف شهرستان تعداد رشته شغلی مدرک تحصیلی جنسیت
۱ ایلام ۲ سیمبان ۱٫ دیپلم ریاضی
۲٫ دیپلم و فوق دیپلم برق
مرد
۲ دهلران ۱ سیمبان
۳ دره شهر ۲ سیمبان
۴ زرین آباد ۱ سیمبان
۵ سرابله ۲ سیمبان
۶ سیروان ۳ سیمبان
۷ صالح آباد ۱ سیمبان
۸ مهران ۱ سیمبان
۹ ایلام ۱ راننده بالابر ۱٫ دیپلم یا فوق دیپلم کلیه رشته ها با داشتن گواهینامه کار با بالابر هیدرولیکی کد ۶۲ مرد
جدول شماره ۲: دروس آزمون
ردیف سوالات دروس عمومی تعداد سوالات
۱ عمومی اطلاعات عمومی ۱۲
توانمندی های ذهنی ۱۲
مبانی کامپیوتر ۱۲
ریاضیات ۱۲
۲ تخصصی مبانی ۱۲

جمع سوالات عمومی: ۴۸ سوال
جمع سوالات تخصصی: ۱۲ سوال
۱۲ سوال مدت پاسخگویی : ۱۰۰ دقیقه
هر پاسخ غلط یك چهارم نمره منفی دارد.

جدول زمانبندی آزمون
ثبت نام در آزمون از تاریخ ۹۷/۹/۰۳ لغایت ۹۷/۹/۲۶
بررسی پرونده ها از تاریخ ۹۷/۹/۲۷ لغایت ۹۷/۹/۳۰
صدور کارت آزمون از تاریخ ۹۷/۱۰/۰۲ لغایت ۹۷/۱۰/۰۵
تاریخ برگزاری آزمون ۹۷/۱۰/۰۷
اعلام نتایج آزمون ۹۷/۱۰/۱۳
تطبیق مدارک ۹۷/۱۰/۱۹

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

سوالات استخدامی شركت هرم پی سازه غرب

نمونه سوالات استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب

  • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات استخدامی  تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و نمونه سوالات استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو (چندین دوره)
– نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه(چندین دوره)

 – نمونه سوالات استخدامی بهورزی +پرستاری+مامایی

–نمونه سوالات استخدامی  دانشگاه فرهنگیان
– نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور
–نمونه سوالات استخدامی  شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
–نمونه سوالات استخدامی بانک ها
–نمونه سوالات استخدامی  سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی راه آهن(چندین دوره)

–نمونه سوالات استخدامی  تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی =  مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

19900 تومان – خریدسوالات مصاحبه شركت هرم پی سازه غرب :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب احکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب  آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

3800 تومان – خریدسوالات بدو خدمت (بدو استخدام) شركت هرم پی سازه غرب  :

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی شركت هرم پی سازه غرب 

19900 تومان – خریدسوالات روانشناختی استخدامی  شركت هرم پی سازه غرب  (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی شركت هرم پی سازه غرب

3700 تومان – خرید

 
سوالات استخدامی شركت هرم پی سازه غرب رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید

سوالات استخدامی شركت هرم پی سازه غرب  رشته حقوق کلیک کنید

سوالات استخدامی شركت هرم پی سازه غرب رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید

سوالات استخدامی شركت هرم پی سازه غرب دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید

سوالات استخدامی شركت هرم پی سازه غرب رشته های علوم پایه کلیک کنید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی

Related posts