ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی-کارشناس امور فرهنگی(کدشغل181) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی98

سوالات استخدامی-کارشناس امور فرهنگی(کدشغل۱۸۱) هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی۹۸

نمونه سوالات استخدامی-کارشناس امور فرهنگی(کدشغل۱۸۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸  نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸ مبانی و نظریه های فرهنگی۱۸۰ سوال + پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸ مدیریت سازمان های فرهنگی۲۱۰ سوال + پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸ مبانی سیاستگذاری و ...

ادامه مطلب »