ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش 1396/06/03(هنرآموز(استادکار کامپیوتر)کدشغل2576)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز(استادکار کامپیوتر)کدشغل۲۵۷۶)

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ۳۹۴ سوال + پاسخنامه ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﮐﺎرﮔﺎه ۲۰۰ سوال + پاسخنامه شبکه های کامپیوتری۳۶۵ سوال + پاسخنامه بانک اطلاعاتی Access – تعداد ۵۰۰ سوال +پاسخنامه ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه ۶۵۰سوال ﺳیستم عامل ۴۵۷ سوال + پاسخنامه     ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات ...

ادامه مطلب »