نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی ()

به نام خداوند رزاق با توجه به آغاز استخدامی شیشمین دوره دولتی یا مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی این دوره با تغییرات ایجاد شده مجری طرح جهاد دانشگاهی می باشد که با توجه به برگزاری موفق ۵ دوره آزمون استخدامی در سالهای قبل بصورت مشترک فراگیر یا همان استخدام دولتی و دستگاه اجرایی بصورت کامل موفق بوده ولی اینبار این بار مسئولیت به کارکنان زحمتکش جهاد دانشگاهی واگذار شده تا در حد توان بتوانند مجری خوبی برای برگزاری آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای دولتی و اجرایی باشند لذا لیست موسسات و…

Read More