نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۶/۰۶/۰۳( آموزگار ابتدایی کدشغل ۲۵۱۷ )

اصول تعلیم و تربیت۴۳۰ سوال + پاسخنامه روانشناسی پرورشی۱۶۰ سوال + پاسخنامه روانشناسی رشد یک۲۵۰ سوال + پاسخنامه روانشناسی رشد دو۳۱۰ سوال + پاسخنامه روش ها و فنون تدریس۱۱۰ سوال + پاسخنامه روش های ارزشیابی اموزش۳۶۰ سوال + پاسخنامه ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی ...

ادامه مطلب »