نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۶/۰۶/۰۳( ساختمان هنرآموزی حسابداری۲۵۲۴)

    اصول حسابداری یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه اصول حسابداری دو ۲۳۸سوال + پاسخنامه حسابداری شرکت ها۹۶سوال+پاسخ نامه حسابداری صنعتی یک ۱۹۷سوال + پاسخنامه حسابداری صنعتی دو ۲۳۷ سوال + پاسخنامه حسابداری صنعتی سه ۲۰۷ سوال + پاسخنامه کاربرد کامپیوتر در حسابداری۹۰سوال + پاسخنامه   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس ...

ادامه مطلب »