نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۵/۰۶/۰۳(دﺑﯿﺮي معارف اسلامی کدشغل۲۵۰۷)

اندیشه اسلامی یک۳۰۰ سوال + پاسخنامه اندیشه اسلامی دو۳۰۰ سوال + پاسخنامه آیین زندگی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه یک ۳۰۰ سوال+پاسخنامه  شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه دو۱۵۰ سوال+پاسخنامه  شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه سه ۲۷۰ سوال+پاسخنامه شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه چهار ۲۷۰ سوال+پاسخنامه علوم ...

ادامه مطلب »